Takterasser och Takträdgårdar PDF Skriv ut Skicka sidan

Grundprincipen för en fuktsäker uppbyggnad av ett terrassbjälklag är att tätskiktet ligger så varmt som möjligt och inte utsätts för ett vattentryck under längre tid. Med ISODRÄN-skivan som värmeisolerande och dränerande lagertakterrasser direkt ovanpå tätskiktet uppfylls ovanstående krav och därigenom erhåller du en säker konstruktion.

ISODRÄN-skivans låga vikt (ca. 20-60 kg/m³) minskar vikten på bjälklaget med ca. 120-180 kg/m² jämfört med grus. Rätt dimensionerad ISODRÄN-skiva kan användas under gång- och körytor. ISODRÄN-skivans goda värmeisoleringsförmåga tillför betongbjälklaget en rad andra fördelar:

  • När tätskiktet är varmt sker en snabb uttorkning av det vatten som vid nederbörd tränger ned till tätskiktet. Bjälklagets översida kommer därför nästan alltid att vara torr och även ISODRÄN-skivan. Således finns ingen risk för rotnedträngning som kan skada tätskiktet.
  • Hög temperatur som ger låg fukthalt i betongbjälklaget.
  • Jämn temperatur som ger ett minimum av rörelser i betongbjälklaget och tätskikt.
  • Kondensvattenbildning uppkommer ej.
  • Lägre uppvärmningskostnader.

Värmeisolering under bjälklaget skall ej utföras då effekten därigenom blir den motsatta med kalla och fuktiga betongbjälklag som följd.

 

Kontakt direkt!

Isodrän på Facebook