Husgrunder

FUKTSÄKER GRUND - RENOVERING OCH NYBYGGNATION

Det totala fuktskyddet för husgrunder, såväl befintliga hus som nybyggen. ISODRÄN METODEN passar alla grundtyper – platta på mark, krypgrunder eller källare. 

ISODRÄN SKIVAN

 

  • Bra värmeisolering med bibehållna värden i fuktig miljö.
  • Öppen struktur underlättar uttorkning.
  • Stor porvolym ger effektiv kapillärbrytning och hög dräneringskapacitet.
  • Låg vikt minskar transportbehoven under byggprocessen.

ISODRÄN SKIVAN med allt i ett funktion lägger grunden för en fuktsäker lösning oavsett grundläggningsmetod. Lika effektiv vid nyproduktion som vid renovering.

TEKNISK SUPPORT INGÅR ALLTID! 

 

 

Dokument

NATURLAGARNA RÅDER

Oavsett grundläggningsmetod så finns det en naturlig lösning med ISODRÄNMETODEN. Undvik onödiga fuktskador i din husgrund och låt naturens egna krafter hjälpa till med lösningen.

Kontakta oss

Frågor?

Kontakta oss:

Isodrän mängberäkning

Med vårt mängdberäkningsverktyg hjälper vi dig att räkna materialåtgång på ditt byggprojekt.

Beräkna ditt projekt