Utbildning för besiktningsmän

Endagsutbildning för dig som är en oberoende besiktningsman, registrerad och godkänd/certifierad hos SBR, RISE, Kiwa eller likvärdigt organ.

Efterfrågan på kunniga besiktningsmän inom området dränering och fuktskydd av hus ökar för varje år. Idag utförs denna typ av fuktskyddsarbeten nästan uteslutande av entreprenadföretag. Då de flesta fastighetsägare saknar erforderlig kompetens på området efterfrågar allt fler en oberoende besiktningsman. Det kan gälla såväl löpande besiktning av pågående arbeten och felsökning, men även mer heltäckande uppdrag från upphandling till slutbesiktning – de sistnämnda efterfrågas ofta av BRF:er och större fastighetsägare, men ibland även av privatpersoner.

Vi på Isodrän har i många år haft ett gediget utbildningsprogram för entreprenörer och konsulter, dels om hur man utför ett fuktskyddsarbete korrekt, men också kring hur vatten- och fuktskador i grundkonstruktioner uppstår och hur de kan undvikas. Vi vet att om utförarna förstår bakgrunden till varför skador uppstår och varför monteringsanvisningar ser ut som de gör minskar slarv och byggfel. Vi certifierar entreprenörer sedan många år och efter genomgången utbildning med godkänt prov finns dessa sökbara på vår hemsida.

Vi har en väl fungerande supportgrupp där vi svarar på frågor kring fuktskydd och vatten- och fuktskador i grundkonstruktioner med mera. Ofta via telefon, men också med hjälp av insända fotografier och filmer. Ibland krävs dock platsbesök med besiktning och ibland även utredningar som vi inte utför. För att kunna hjälpa fastighetsägare med oberoende konsulttjänster har vi tagit fram en specialanpassad utbildning för dig som arbetar i denna del av branschen och redan är en godkänd besiktningsman enligt SBR eller certifiering enligt RISE alternativt Kiwa eller likvärdigt organ, med målet att skapa ett register på vår hemsida där fastighetsägare kan hitta utbildade besiktningsmän för att få erforderlig hjälp.

För dig som är entreprenör finns vår populära ISOCERT-utbildning. Här hittar du den »

TEKNISK SUPPORT TILL ALLA

Vi står alltid på den fuktsäkra sidan. Vi hjälper er alla, fastighetsägare, projektörer och entreprenörer. Känn dig välkommen med din fråga oavsett vad den gäller.

Kontakta oss

Frågor?

Kontakta oss:

Isodrän mängberäkning

Med vårt mängdberäkningsverktyg hjälper vi dig att räkna materialåtgång på ditt byggprojekt.

Beräkna ditt projekt