Tak

VÄLISOLERAT MED ISODRÄN

Gröna tak och ISODRÄN är en bra kombination. ISODRÄN SKIVANS goda egenskaper, värmeisolering och dränering i en och samma produkt ger en säker lösning. Värmeisoleringen hamnar på rätt sida konstruktionen och höga vattentryck mot tätskiktet minimeras.

GRÖNA TAK MED ISODRÄNMETODEN

Ovanstående är en principskiss och skall inte tolkas som konstruktionsritning. 

 

Dokument

VARMT OCH GRÖNT

Varmare bjälklag med mindre rörelser och risk för sprickbildning i tätskiktet som följd får du med hjälp av ISODRÄN SKIVAN. Dräneringen sköter den också lätt som en plätt.

Kontakta oss

Frågor?

Kontakta oss:

Isodrän mängberäkning

Med vårt mängdberäkningsverktyg hjälper vi dig att räkna materialåtgång på ditt byggprojekt.

Beräkna ditt projekt