Idrottsytor

TORRT OM FÖTTERNA MED ISODRÄNMETODEN

ISODRÄN SKIVAN som tjälisolering och dränering under idrottsytor skapar ytor som tål betydligt större variationer i klimatförhållanden. Den effektiva dräneringen ger en välbalanserad vattenhalt och bidrar dessutom till syresättning av gräsrötterna – resultatet blir torrare ytor, bättre spelförhållanden och längre säsong. Värmeisoleringsförmågan reducerar tjäldjupet och ser till att gräset kommer igång och växer tidigare på våren.

ISODRÄN SKIVAN UNDER IDROTTSYTA

 

ISODRÄN SKIVAN - det perfekta underlaget oavsett yta eller aktivitet. 

Dokument

DRÄNERA MERA

Torra ytor ger sportsligare förutsättningar, bättre villkor för sporten och en längre säsong tack vare tjälisolerande egenskaper. Tänk grönt, spara pengar och miljö undvik dyrbar schaktning och transport. Isolera och dränera med ISODRÄN SKIVAN.

Kontakta oss

Frågor?

Kontakta oss:

Isodrän mängberäkning

Med vårt mängdberäkningsverktyg hjälper vi dig att räkna materialåtgång på ditt byggprojekt.

Beräkna ditt projekt