Dokument

Här hittar du all information på ett och samma ställe. Allt från broschyrer, filmer, mängdberäkningsprogram och teknisk information sorterad i alfabetisk ordning. 

Arbetsinstruktioner

Artiklar och utredningar om ISODRÄN

  • AMA-nytt – Hus 2/2010 (PDF)

    Vår artikel i AMA-nytt i och med lanseringen av våra AMA-koder.

  • Projekt Atlingbo (PDF)

    Projekt Atlingbo - Renovering av krypgrund med Isodränmetoden. Läs om hur församlingshemmet Atlingbo på Gotland fick nytt liv med en krypgrund renoverad enligt Isodränmetoden.

Broschyrer

Dimensioneringstabeller

Isocertmaterial

Marknadsföringsmaterial

Produktpärm

Tekniska fakta

Typdetaljer, AMA koder etc.