Utbildning – Besiktningsmän

 

Endagsutbildning för dig som är godkänd besiktningsman enligt SBR eller certifierad enligt RISE, Kiwa eller likvärdigt organ. 

Efterfrågan på kunniga besiktningsmän inom området dränering och fuktskydd av hus ökar för varje år. Idag utförs denna typ av fuktskyddsarbeten nästan uteslutande av entreprenadföretag. Då de flesta fastighetsägare saknar erforderlig kompetens på området efterfrågar allt fler en oberoende besiktningsman. Det kan gälla såväl löpande besiktning av pågående arbeten och felsökning, men även mer heltäckande uppdrag från upphandling till slutbesiktning – de sistnämnda efterfrågas ofta av BRF:er och större fastighetsägare, men ibland även av privatpersoner.

Vi på Isodrän har i många år haft ett gediget utbildningsprogram för entreprenörer och konsulter, dels om hur man utför ett fuktskyddsarbete korrekt, men också kring hur vatten- och fuktskador i grundkonstruktioner uppstår och hur de kan undvikas. Vi vet att om utförarna förstår bakgrunden till varför skador uppstår och varför monteringsanvisningar ser ut som de gör minskar slarv och byggfel. Vi certifierar entreprenörer sedan många år och efter genomgången utbildning med godkänt prov finns dessa sökbara på vår hemsida.

Vi har en väl fungerande supportgrupp där vi svarar på frågor kring fuktskydd och vatten- och fuktskador i grundkonstruktioner med mera. Ofta via telefon, men också med hjälp av insända fotografier och filmer. Ibland krävs dock platsbesök med besiktning och ibland även utredningar som vi inte utför. För att kunna hjälpa fastighetsägare med oberoende konsulttjänster har vi tagit fram en specialanpassad utbildning för dig som arbetar i denna del av branschen, med målet att skapa ett register på vår hemsida där fastighetsägare kan hitta utbildade besiktningsmän för att få erforderlig hjälp.

Här ser du våra planerade utbildningar som du enkelt anmäler dig till genom att klicka på Anmälan. Finns inga planerade utbildningar går det bra att skicka en intresseanmälan via formuläret längst ned på sidan så återkommer vi med besked om datum.

Alla våra utbildningar hålls antingen fysiskt eller online via Teams.

Vid online-utbildning via Teams får du en länk skickad till den mail du angett vid anmälan ca 60 minuter innan start

Utbildningslängd: 09:00 - 15:30.
Avgift: 695kr/person exklusive moms.

Anmälan är bindande och betalning av kurs måste vara oss tillhanda senast dagen innan kursen för att få Teams länken.


Registeravgift, giltig 5 år: 2695kr/person exklusive moms.

Innehåll:


Fuktteori

 • Naturlagarna som styr – tyngdkraft, kapillaritet, diffusion och konvektion. 
 • Mättnadsångtabellen – genomgång och frågeställningar.
 • Materiallära – tekniska egenskaper som påverkar fukthalten i konstruktioner.

Dränering

 • Dräneringssystemets alla delar – under och utmed konstruktionen samt säker avledning.

Dagvatten

 • Geohydrologi – vi reder ut begreppen.
 • LOD – lokalt omhändertagande av dagvatten, hur man tar hand om dagvatten på tomtmark.

Användningsområden

 • Husgrunder – källare, krypgrund och platta på mark, skador och åtgärder.
 • Tak – kort genomgång av gröna tak och takterrasser.
 • Övrigt – idrottsytor, stödmurar och trappor.

Produkter

 • Kort sortimentsgenomgång.

Certifiering 

 • Kort genomgång hur vi utbildar och certifierar entreprenörer.

Samarbete

 • Tillgång till vår tekniska support.
 • Sökbar på Isodräns hemsida efter godkänt prov.
 • Registreras på ID06 efter godkänt prov.

Kommande utbildningstillfällen

Inga utbildningstillfällen hittades

Intresseanmälan

Är du intresserad av utbildningar men finner inget passande utbildningstillfälle? Gör en intresseanmälan!