Utbildning – Entreprenör (ISOCERT)

För att öka kunskapen och därmed minimera risken för fel vid fuktskyddsarbeten med Isodrän-skivan så har vi under flera år haft ett utbildningsprogram speciellt riktat mot entreprenadföretag. Den som har gått utbildningen kan också genomföra ett prov och då certifiera sig enligt ISOCERT.

Här ser du våra planerade utbildningar som du enkelt anmäler dig till genom att klicka på Anmälan. Finns inga planerade tillfällen går det bra att skicka en intresseanmälan via formuläret längst ned på sidan så återkommer vi med besked om datum.

Alla våra utbildningar hålls online via Teams - enkelt, effektivt och klimatsmart. Du får en länk skickad till den mail du angett vid anmälan ca 60 minuter innan start.

Utbildningslängd: 09:00 - 15:30. Avgift: 695kr/person exklusive moms.

Anmälan är bindande och betalning av kurs måste vara oss tillhanda senast dagen innan kursen för att få Teams länken. 


Registeravgift, giltig 5 år: 2695kr/person exklusive moms.

Kursinnehåll:

Fuktteori

 • Naturlagarna som styr – tyngdkraft, kapillaritet, diffusion och konvektion. 
 • Mättnadsångtabellen – genomgång och frågeställningar.
 • Materiallära – tekniska egenskaper som påverkar fukthalten i konstruktioner.

Dränering

 • Dräneringssystemets alla delar – under och utmed konstruktionen samt säker avledning.

Dagvatten

 • Geohydrologi –vi reder ut begreppen.
 • LOD – lokalt omhändertagande av dagvatten, hur man tar hand om dagvatten på tomtmark.

Användningsområden

 • Husgrunder – källare, krypgrund och platta på mark, skador och åtgärder.
 • Tak – kort genomgång av gröna tak och takterrasser.
 • Övrigt – idrottsytor, stödmurar och trappor.

Produkter

 • Kort sortimentsgenomgång.

Samarbeten 

 • Tillgång till vår tekniska support, sökbar på Isodräns hemsida samt ID06.

Certifiering 

 • Kort genomgång hur vi utbildar och certifierar entreprenörer.

Kommande utbildningstillfällen

Inga utbildningstillfällen hittades

Intresseanmälan

Är du intresserad av utbildningar men finner inget passande utbildningstillfälle? Gör en intresseanmälan!