Innan du anlitar entreprenör

Att utföra ett dräneringsarbete med fuktskydd är ett omfattande projekt där nästan allt arbete är dolt nere i marken när allt är klart. Därför är det extra viktigt att allt blir rätt och riktigt från början.

Att vara noggrann redan när man upphandlar entreprenör minskar risken för problem längre fram. Större fastigheter t.ex. bostadsrättsföreningar eller liknande bör noga överväga att från början anlita en besiktningsman med erfarenhet av upphandlingar och kontraktstecknande som kan vara föreningens ombud för hjälp med både upphandling och kontroll under arbetets gång. För en mindre fastighet, som t.ex en villa är det också en möjlighet om man vill slippa arbete med upphandling och kontroll.

Tänk på följande

1.                                Ta in minst 3 st offerter från entreprenörer. Att anlita en certifierad (Isocert) entreprenör är att föredra. En certifierad entreprenör har genomgått vår utbildning och även fått godkänt i ett teoretiskt prov.

2.                                Be om referenser. Även om man anlitar en certifierad entreprenör är det bra att kontrollera med tidigare kunder.

3.                                 När du valt entreprenör, kontrollera alltid att bolaget är ekonomiskt stabilt.

4.                                Se till att ha ett skriftligt och korrekt avtal, är du privatperson gäller Hantverkarformuläret 17. För juridiska personer som BRF och företag gäller andra avtal.

5.               När du valt entreprenör, se till att ha en gemensam genomgång av offerten med entreprenören och för in eventuella ändringar/tillägg som ni kommer överens om i avtalet/kontraktet.

6.                                Känner du dig osäker, överväg om du vill ha hjälp av en besiktningsman, klicka för att komma till registrerade besiktningsmän.

Tips.

Entreprenören bör alltid lämna in dokumentation för utfört arbete. En Isocert-entreprenör är skyldig att tillhanda dokumentation efter att arbetet är avslutat, klicka här för mer info om dokumentation.

Under arbetets gång kan det vara bra att man vid några tillfällen besiktar utfört arbete. Det kan t.ex. vara lämpligt när schakten är färdigställd och dränrören är lagda samt när Isodrän-skivorna är monterade innan återfyllning. Till din hjälp har du vår arbetsinstruktion samt checklista.

Entreprenören ansvarar för att arbetena blir utförda enligt vår arbetsinstruktion. Ifall man som beställare/konsument känner sig osäker på utförandet, kontakta vår support. Om kommunikationen med entreprenören är bristfällig eller att man har olika uppfattning, kontakta en besiktningsman för kontroll på plats.