Vi reducerar vårt klimatutsläpp

På Isodrän tar vi miljöfrågorna på allvar, och inte bara när det gäller att leverera energieffektiva produkter som minskar koldioxidutsläppen. Under året har vi till exempel investerat i en ny pelletsanläggning i fabriken, som tillsammans med el från enbart förnybara energikällor gör vår produktion i princip helt fossilfri. Jämfört med den gamla oljepannan reducerar vi

våra klimatutsläpp med cirka 540 ton koldioxid per år!

Alla nyheter