ISOCERT - UTBILDNING SOM ALDRIG ÄR TUNG OCH BÄRA PÅ

För säker funktion är det mycket viktigt att ISODRÄN METODEN utförs rätt. Det är kunskaper som vi gärna delar med oss av till dig som entreprenör.

Genom att gå vår utbildning får du lära dig hur fuktrelaterade problem uppkommer och hur du förebygger och åtgärdar dom på ett säkert sätt. En kund som anlitar en ISOCERT ENTREPRENÖR kan vara trygg i att jobbet blir kompetent utfört och med rätt material. Med rätt kunskaper i ryggen vet du att du gjort ett bra jobb som kunden blir nöjd med – en stark konkurrensfördel för dig och ditt företag.

Innehåll ISOCERT:

  • Företaget ISODRÄN AB
  • Produkten ISODRÄN
  • Grundläggande fuktkunskap
  • ISODRÄNMETODEN: Husgrunder, Takkonstruktioner och övriga ytor.
  • Krav på dokumentation
  • Konsumentavtal och lagkrav
  • Reklamationshantering
  • Certifieringskrav

Vill du utbilda dig och bli certifierad? Anmäl intresse här!

Kompetents och lönsamhet

Ett företag blir aldrig framgångsrikare än sin personal. Kompetens ger fuktsäkra lösningar och nöjda kunder.

Kontakta oss

Frågor?

Kontakta oss: