Diagrammet påvisar jordtryck mot en källarvägg vid olika schaktdjup och jordart.

Diagram

Tabellen nedan visar vilken ISODRÄN SKIVA som skall användas vid olika schaktdjup.
Används vårt mängberäkningsverktyg så räknas det ut automatiskt.

 Lerjordar

Sand och grusjordar

Vid djupare schakt än 3 meter eller vid motlutande terräng skall ISODRÄN SÄKERHETSDUK monteras utanför ISODRÄN SKIVAN.

Vid packning med maskin får komprimatorn väga maximalt 100 kg. Används tyngre maskin måste hårdare ISODRÄN SKIVA användas, minst ISODRÄN SKIVA 95 kPa.