Takkonstruktioner

Torra takkonstruktioner med Isodränskivan

Gröna tak, takträdgårdar och takterrasser blir allt vanligare i dagens arkitektur. Det kan låta som att be om problem med läckage och fuktskador. Men inte med ISODRÄN SKIVAN som dränerande värmeisolering.

Genom att värmeisolera med ISODRÄN SKIVOR ovanpå tätskiktet minimeras höga vattentryck som annars kan leda till läckage och orsaka stora skador redan vid små sprickor i tätskiktet.

ISODRÄN SKIVANS värmeisolerande förmåga minskar dessutom rörelserna i betongbjälklag och tätskikt samtidigt som den bidrar till snabb uttorkning och energibesparing. Observera att bjälklagets undersida normalt inte ska värmeisoleras – det ökar risken för kalla och fuktiga konstruktioner.

Eftersom ISODRÄN SKIVORNA är lätta minskar även belastningen på bjälklaget betydligt jämfört med att använda makadam som dränerande skikt.

Isodränmetoden på tak

Ovanstående är en principskiss och skall inte tolkas som konstruktionsritning. 

Skillnader som avgör

  • Stor poricitet jämnt fördelad över hela skivan ger hög och jämn dräningskapacitet.
  • Låg vikt som förblir låg i fuktig miljö.
  • Värmeisolering med bibehållna värden i fuktig miljö.
  • En produkt istället för två, isolering och dränering i samma skikt.

Varmt och torrt bjälklag utan vattentryck.

Dokument

Torr och lätt

Tack vare ISODRÄN SKIVANS unika uppbyggnad förblir den torr i fuktiga miljöer och behåller därmed sin isoleringsförmåga och låga vikt. Avgörande egenskaper för en fungerande takisolering.

Kontakta oss

Frågor?

Kontakta oss:

Isodrän mängberäkning

Med vårt mängdberäkningsverktyg hjälper vi dig att räkna materialåtgång på ditt byggprojekt.

Beräkna ditt projekt