ISODRÄN SKIVAN ÄR PRODUKTEN FÖR EFFEKTIV DRÄNERING OCH ENERGISNÅLT FUKTSKYDD

  • Komplett fuktskydd för alla typer av husgrunder passar lika bra vid renovering som nyproduktion.
  • Effktiv dränering och värmeisolering av terrassbjälklag.
  • Effektiv dränering och tjälisolering av idrottsytor.
  • Effektiv dränering och tjälisolering av stödmurar och terrängtrappor m m. 

 

ISODRÄN SKIVAN ger alltid en bra totallösning med god ekonomi.

Dokument

Kontakta oss

Frågor?

Kontakta oss: