Takterrasser

VARMT OCH TORRT BETONGBJÄLKLAG UTAN VATTENTRYCK

Takterrasser blir allt vanligare i våra städer det ställer dock stora krav på att projektering och utförandet blir korrekt så att inte problem uppstår. Med hjälp av ISODRÄN SKIVAN löser du värmeisolering och dränering med en enda produkt.

TAKTERRASS MED ISODRÄN METODEN

Ovanstående är en principskiss och skall inte tolkas som en konstruktionsritning.  

ISODRÄN SKIVAN tillför betongbjälklaget en rad fördelar:

  • Snabb upptorkning av vatten.
  • Liten risk för rotnedträngning.
  • Hög jämn tempratur som ger låg fukthalt och små rörelser i bjälklaget.
  • Ingen kondensvattenbildning under tätskicket.
  • Stor dräneringskapacitet.      

ISODRÄN SKIVAN finns i 6 olika tryckhållfasthetsklasser vilket gör det möjligt att använda till de allra flesta typer av ytor såsom planteringar, gång och bilvägar m m.

Bygghöjden kan som regel också anpassas tack vare skivans två olika tjocklekar 65 och 100 mm. Dessutom är skivorna lätta vilket minskar belastningen på bjälklaget jämfört med makadam för dränering.

 

 

Dokument

TUNGA TAK ETT MINNE BLOTT

Bespara er dyra transporter och tung belastning på konstruktionen. Dränera med ISODRÄN SKIVAN värmeisolering får du på köpet i en och samma produkt. Lätt, praktiskt och funktionellt.

Kontakta oss

Frågor?

Kontakta oss:

Isodrän mängberäkning

Med vårt mängdberäkningsverktyg hjälper vi dig att räkna materialåtgång på ditt byggprojekt.

Beräkna ditt projekt