Miljö och kvalitet

Miljöarbetet ligger oss varmt om hjärtat och vi arbetar för att ständigt förbättra vår miljöeffektivitet.

Vi arbetar för att ständigt förbättra vår miljöeffektivitet genom att bland annat:

  • Våra produkter bidrar till lägre energiförbrukning och en bättre boendestandard.
  • Våra produkter reducerar transportbehoven under byggprocessen.   
  • Optimera vår energiförbrukning.
  • Återvinna och återanvända det spill som uppstår i produktionen.
  • Samordna leveranser till och från vår produktionsanläggning.
  • Följa aktuell miljölagstiftning och andra miljökrav.
  • Personal och ledning skall ha den kompetens som krävs inom miljöområdet.

Dokument

Kontakta oss

Frågor?

Kontakta oss:

Isodrän mängberäkning

Med vårt mängdberäkningsverktyg hjälper vi dig att räkna materialåtgång på ditt byggprojekt.

Beräkna ditt projekt