Bli registrerad besiktningsman

En utbildning för dig som är en oberoende besiktningsman, registrerad och godkänd/certifierad hos SBR, RISE, Kiwa eller likvärdigt organ. Arbeten inom dränering och fuktskydd utförs nästan uteslutande av entreprenadföretag. Eftersom de flesta fastighetsägare saknar egen kompetens inom området så ökar efterfrågan på oberoende besiktningsmän snabbt - dels för felsökning och löpande besiktningar men också för mer heltäckande uppdrag från upphandling till slutbesiktning.

Under många år har vi på Isodrän utbildat konsulter och entreprenörer samt certifierat entreprenörer inom dränering och fuktskydd.
För att möta marknadens behov av besiktningsmän har vi nu dessutom tagit fram en specialanpassad besiktningsmannautbildning för dig som arbetar eller vill arbeta med den här typen av uppdrag. 
Målet är att sedan bygga upp ett nationellt besiktningsmanna-register på Isodräns hemsida där fastighetsägare kan hitta rätt kompetens. Ni registreras också i ID06 kompetensdatabasen.     

Kursen är en endagsutbildning och genomförs online via Teams  Här kan du läsa mer om kursinnehållet.

För dig som är entreprenör finns vår populära ISOCERT-utbildning. Här hittar du den »

Kontakta oss

Frågor?

Kontakta oss:

Isodrän mängberäkning

Med vårt mängdberäkningsverktyg hjälper vi dig att räkna materialåtgång på ditt byggprojekt.

Beräkna ditt projekt