Om Isodrän

Isodrän har sitt ursprung i en mans vision om fuktsäkra lösningar – Runar Andersson, Sveriges kanske meste expert i ämnet. Sedan decennier har han drivits av passionen att informera land och rike kring om hur fuktskador uppkommer alldeles i onödan – och om hur de faktiskt kan förhindras med rätt kunskaper och rätt material. 

I mer eller mindre hela mitt yrkesverksamma liv har jag ägnat mig åt vatten och fukt i alla dess byggnadssammanhang. 
Min strävan har alltid varit att hitta hållbara och ekonomiska lösningar som följer naturens egna lagar. Lagar som vi människor aldrig kan ändra på utan bara lära oss att förstå och följa. Min strävan präglar idag det sätt vi på Isodrän AB jobbar när det gäller fuktskydd av konstruktioner på och under mark och det kommer det göra i många generationer framöver.

Runar Andersson
Grundare av Isodrän AB

När du väljer ISODRÄN väljer du en svensktillverkad produkt med uppbackning i världsklass. Vi utbildar och certifierar entreprenörer, tillhandahåller fyllig dokumentation och erbjuder fri support via mejl och telefon.

Isodrän mängberäkning

Med vårt mängdberäkningsverktyg hjälper vi dig att räkna materialåtgång på ditt byggprojekt.

Beräkna ditt projekt