Platta på mark

DUBBELRIKTAD UTTORKNING OCH MINDRE MILJÖPÅVERKAN MED HJÄLP AV ISODRÄN SKIVAN 

Platta på mark är idag den vanligaste grundläggningsmetoden vid byggnation av hus. Genom att välja ISODRÄN SKIVAN väljer du miljön i dubbel bemärkelse. Bra värmeisoleringsförmåga leder till låga uppvärmningskostnader och att slippa schakta bort och tillföra nya massor leder till minskade transporter under byggprocessen vilket gynnar både miljön och plånboken. 

JÄMFÖRELSE TRADITIONELL GRUNDLÄGGNING OCH ISODRÄNMETODEN  

ISODRÄN SKIVANS funktioner i en och samma produkt ger många fördelar.

  • Mindre schaktning, borttransport och tippning av massor.
  • Mindre inköp av nya massor.
  • Kortare byggtid tack vare dubbelriktad uttorkning.
  • Ersätter dränerande lager under isoleringen.
  • Mindre sprickbildning.
  • Optimal ångtrycksutjämning och därmed extra fuktsäkerhet.
  • Vid behov möjlighet till fukt- och radonventilation. 

Ett självklart val för fuktsäkra plattor. 

Dokument

Framtidens platta på mark

Bygg rätt bygg lätt. Spar på miljön och ställ din kanske viktigaste investering på fuktsäker platta. Tryggt och ekonomiskt under husets hela livslängd.

Kontakta oss

Frågor?

Kontakta oss:

Isodrän mängberäkning

Med vårt mängdberäkningsverktyg hjälper vi dig att räkna materialåtgång på ditt byggprojekt.

Beräkna ditt projekt