Ny arbetsinstruktion

Nu finns en ny arbetsinstruktion för källare! Till nyheterna hör bl a att vi slagit ihop instruktionerna för källarvägg och källargolv då dessa arbeten ofta görs samtidigt. Nya avsnitt om dag- och dränvattenhantering har också tillkommit, liksom ett stort antal nya illustrationer som visar hur monteringen av Isodrän-systemet skall göras.

Arbetsnstruktionen är dessutom optimerad för att fungera i både mobil och padda, med tydliga kapitel och klickbara länkar.

Den nya arbetsinstruktionen hittar du HÄR.

Alla nyheter