Vilma 2.4

Efter träget arbete är nu Isodrän AB godkända enligt Vilma release 2.4, arbetet har redan startat med att föra in våra produkter i sk. ETIM-klassningar för att komma upp i den högsta nivån, Vilma release 2.5.

Vilma är en branschstandard för pris- och produktinformation inom byggvaruhandeln, skapad av Byggmaterialhandlarna och Finfo. Vilma möjliggör effektiv och exakt pris- och produktdata direkt från leverantör till byggmaterialhandeln.

För våra återförsäljare innebär detta minskad arbetsbörda och mer exakt data, för dig som slutkund innebär det en trygghet i att din lokala återförsäljare alltid har den senaste produktinformationen!

Isodrän AB är förutom Vilma även anslutna till Finfo Media Central och RSK-databasen.

Om ni är intresserade av att ansluta er eller har frågor kring Isodräns arbete på Vilma, Finfo Media Central, och RSK-databasen, kontakta patric.briby@isodran.se

Alla nyheter